Afyonkarahisar Belediyesi Sürekli İşçi Alımı

0
367

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Afyonkarahisar Belediyesi En Az İlköğretim Mezunu Sürekli İşçi Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Afyonkarahisar Belediyesi En Az İlköğretim Mezunu Sürekli İşçi Alımı

Sandıklı Belediyesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. Afyonkarahisar Belediyesi En Az İlköğretim Mezunu Sürekli İşçi Alımı için yapılması gerekenler ise şu şekildedir;

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) (5)beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.
 7. Başvuran adaylar da talebin ilanından itibaren son 6 ay içerisinde Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olma şartını taşımak. Adaylardan ayrıntılı ikametgah adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecilli Olmak)
 9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 10. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
 11. Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi’nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Özel Başvuru Şartları

Afyonkarahisar Belediyesi En Az İlköğretim Mezunu Sürekli İşçi Alımı için bazı özel şartlar mevcuttur.

Aşçı

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Aşçı meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında İleri Seviye Aşçılık Belgesine sahip olmak.
 4. Milli Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında Aşçılık meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
 5. Aşçı meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 7. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 8. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 9. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Büro İşçisi

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Büro İşçisi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Büro İşçisi meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 6. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 7. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Çaycı – Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Çaycı-Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Çaycı-Büro, Otel ve Diğer iş yerlerinde meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 1. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 2. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 3. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 4. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Diğer Elektronik Montörleri

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Diğer Elektronik Montörleri veya Elektrik – Elektronik teknolojisi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında Görüntü ve Ses Sistemleri meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
 1. Diğer Elektronik Montörleri meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 2. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 3. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 4. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 5. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Elektrikçi (Genel)

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Elektrikçi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
 4. Elektrikçi (Genel) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 8. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.
 9. Elektrikçi meslek alanında halen geçerliliği olan Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine sahip olmak.

Garson (Servis Elemanı)

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Garson (Servis Elemanı) meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında, Garson (Servis Elemanı) / Servis mesleği ile ilgili belgeye sahip olmak.
 4. Garson (Servis Elemanı) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 35 yaşından gün almamış olacaktır.
 5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Önlisans
 8. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Marangoz

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Marangoz meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Marangoz meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 50 yaşından gün almamış olacaktır.
 4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 6. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 7. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 5. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 6. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Önlisans
 7. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Teknisyen (Tesisat Teknolojisi) mesleğine sahip olduğunu gösterir mezuniyet belgesine sahip olmak.
 3. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni veya Teknisyen meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 4. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 6. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 8. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 2. Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü veya Fitness meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 3. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından en az 2. kademe Antrenör Belgesine sahip olmak
 4. Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü meslek grubu başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 6. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 7. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 8. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

Bilgisayar Bakım Onarımcısı (Engelli Personel Alımı Şartları)

 1. Bilgisayar Bakım ve Onarım meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 2. Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 36 yaşından gün almamış olacaktır.
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar meslek alanı ile ilgili tercihen Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) belgesine (kurs/sertifika) sahip olmak.
 4. B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 5. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 6. Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak

Kuraya Katılmak İçin Gerekli Evraklar

Afyonkarahisar Belediyesi En Az İlköğretim Mezunu Sürekli İşçi Alımı için gerekli evraklar şu şekildedir;

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 3. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 4. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve başvuru yapılan meslek için özel şartlarda belirtilen belge/sertifika aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 7. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
 8. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet çıktısı)
 9. Müracaat tarihinden itibaren son altı ay içerisinde Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir belge. Adaylardan ayrıntılı ikametgâh adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)
 1. Başvuru yapan adaylar, istenilen belgeleri şahsen (28/04/2021 – 30/04/2021 tarihleri arasında) Sandıklı Belediyesi’ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin