Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

0
396
Afyon Kocatepe Üniversitesi 47
Afyon Kocatepe Üniversitesi 47

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara göre
aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuruda Aranılan Şartlar

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
3- Başvuracak adaylarda ilgili 2020 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Yeri

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen ve posta/kargo yolu ile başvuru
yapılabilecektir. (Posta yolu ile müracaatlarda, olası gecikmelerin dikkate alınmalıdır.) 4-B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının aşağıda adresi belirtilen web sayfasında ki formlar kısmından temin edilecektir.

Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri
AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler

1) İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecektir)
2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
3) a- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı )
b- Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
c- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Adli Sicil Kayıt Belgesi (Barkotlu E-Devlet Çıktısı)
6) Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat edecekler için süresi dolmamış güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi
7) Kaynakçılık kadrosuna müracaat edecekler için, ilgili bölüm mezunu değil ise MEB onaylı kaynakçılık belgesi fotokopisi.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin