AFAD Brüt 11 Bin 221 TL Maaşla Bilişim Personeli Alımı Yapacak

0
322
AFAD Brüt 11 Bin 221 TL
AFAD Brüt 11 Bin 221 TL

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere AFAD Brüt 11 Bin 221 TL Maaşla Bilişim Personeli Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

AFAD Brüt 11 Bin 221 TL Maaşla Bilişim Personeli Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Pozisyon, Sayısı ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları

Kıdemli Uzman Yazılımcı (3 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar
Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
Uzman Network Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar
İş Zekâsı Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
Uzman Veritabanı Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar
PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Özel Şartlar

Kıdemli Uzman Yazılımcı (3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle en az 5000 (beşbin) aktif kullanıcısı olan yazılım projelerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

d) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile yazılım geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelemek.

e) En az 5000 (beşbin) kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java Spring-Boot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 2 (iki) yıl yazılım geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Deneyim sahibi olduğu yazılım projelerinde yeni trend teknolojilerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Afet süreçlerinin yönetimi üzerine yapılan projelere benzer teknik özellikteki ortamların planlanması ve tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Otomasyon ortamlarının kurulması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübeli ve ileri seviye SQL ve/veya PL/SQL konularında ise bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Git, GITFlow, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Yazılım geliştirme, kalite güvence ve test süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) ve REST mikroservisler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) ELK Stack (ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cassandra) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Bootstrap, WebSocket, Jenkins, Maven, webpack araçları kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Docker, Kubernetes gibi deployment modellerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Logstash, Cassandra, Redis hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak.
p) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
q) Çevik (agile) yazılım geliştirme metedolojisine hâkim olmak.
r) Geotools, Openlayers, Geoserver, Cesium, QGIS konularında bilgili olmak.
s) Kamu kurumlarında yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
t) Yazılım ekibi sprint amaçlarını/işlerini yapan, çıkabilecek engelleri kaldırmaktan sorumlu kişi (scrum-master) olarak çalışmış olmak.

Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory vb. ürünlerin kullanıldığı kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

d) Büyük sistemlerde (en az 5.000 kullanıcılı uygulamalar) IIS, Apache, Tomcat, NGINX, Wildfly vb. ortamların kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Microsoft System Center ürün ailesi (SCOM, SCCM 2016 ve üzeri) , Active Directory (Aktif Dizin), GPO, DNS, DHCP, KMS, File Server, WSUS ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, recovery, güncelleme ve sorun çözümleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Windows Server ürün ailesi (2012, 2016, 2019) kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi, yapılandırılması, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) LINUX sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Centos vb.) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, recovery, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) VMware sanallaştırma sistemleri, kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) 500 TB üzerinde depolama kapasitesi olan disk sistemlerinin yapılandırılması ve yönetimi ile depolama ağları SAN, iSCSI, NFS, CIFS vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Yedekleme sistemlerinin, kurulumu, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, İMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) Windows (Windows 7, 8, 10) ve açık kaynak işletim sistemleri (tercihen Pardus işletim sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak, işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Açık kaynak işletim sistemleri istemcilerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, bu sistemleri uzaktan yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Veri Merkezi yönetimi, ileriye doğru genişleme, kapasite planlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Uzman Network Yöneticisi (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, Bilgi İşlem Merkezinde 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 3 (üç)
yılını ağ uzmanı, ağ güvenliği uzmanı veya ağ yöneticisi olarak görev yaptığını belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, HP/Aruba, Enterasys, Huawei, Juniper vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Cisco ve Extreme Networks)
d) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (access point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Paloalto ve Checkpoint)
f) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) BGP, IP/MPLS ve uygulamalarında, Layer-3/Layer-2 VPN Noktadan Noktaya Devre WAN teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşunda IEEE 802.1x bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Aruba ClearPass ve Freeradius)
i) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunun yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak, kurulum veya işletim yapmış olmak.
l) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) VOIP çözümleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle en az 5000 kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde ağ, sistem ve bilgi güvenliği alanlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. Sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) Python konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

İş Zekası Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle İş zekası uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) Veritabanı ve Veriambarı yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) İş zekası için veri ihtiyaçlarının analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) İş zekasına yönelik veritabanı ve veri ambarının kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) İş zekası için veritabanı ve veri ambarı oluşturmaya yönelik ETL süreçlerinin tasarımı ve uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) ETL süreçlerinde veri doğruluk ve analizleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) ETL süreçlerinde performans iyileştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) İş zekası veritabanını ve veri ambarını kullanarak veri yorumlama, veri görselleştirme ve veri raporlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Kelime işlemci, sunum, tablolama konularındaki temel masaüstü yazılımları (MS Office: Word- Excel- Powerpoint, Libre Office: Writer-Calc-Impress, Open Office: Writer-CalcImpress veya Mac-iWork: Pages, Numbers, Keynote) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) PostgreSQL veritabanı ve veri ambarı tasarımları (ERD) yapabilmek ve bu tasarımları tasarımını PostgreSQL veritabanına dönüştürebilmek (Forward Database Engineering) ve tersi olarak veritabanından veritabanı modeli (ERD) oluşturabilmek (Reverse Database Engineering); bu amaçla için en az bir tane PostgreSQL veritabanı tasarımı ve veritabanı oluşturma masaüstü yazılımı (ER/Studio, DBSchema, ERBuilder, MoonModeller, PgModeler, Database Workbench, Toad Data Modeller, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
j) PostgreSQL veritabanını SQL (Structred Query Language), DDL (Data Definition Language) ve DML (Data Manipulation Language) ile yönetebilmek; bu amaçla pgAdmin yazılımına ilave olarak en az bir tane PostgreSQL veritabanı yönetimi masaüstü yazılımı yazılımı (DBeaver, DataGrip, SQL Manager®, Navicat, PostgreSQL Maestro, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) PostgreSQL ortamında, OLTP (On-Line Transaction Processing) yapısındaki veritabanından, OLAP (On-Line Analytical System) yapısındaki veriambarı oluşturmaya yönelik ETL (Extract-Transform-Load) süreçlerini uygulayabilmek; bu amaçla en az bir tane ETL masaüstü yazılımı (Pentaho Data Integration, KNIME, Talend, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) PostgreSQL ortamında, iş zekası veritabanından ve veri ambarından veri analizi, veri görselleştirme ve veri raporlama yapabilmek; bu amaçla en az bir tane İş Zekası masaüstü yazılımı (Tableau, Power BI, Knowage, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak.
m) LOG, LPSolve, XPressMP vb. optimizasyon programlarından en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Veri analizi, veri madenciliği, raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
o) Açık kaynak yazılımı kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
p) Phyton, Scala gibi yazılım dillerinden en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Uzman Veritabanı Yöneticisi(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle Veritabanı yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) Veritabanı tasarımı için normalleştirme (1NF,2NF,3NF,4NF,5NF) yapma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Mevcut veritabanı tasarımına göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Veritabanını kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Veritabanı kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı, yedekleme (backup) ve yeniden yükleme (restore) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Veritabanından istenen bilgilere erişebilmek için gerekli sorgulama komutlarını yazma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Veritabanı güvenliğini sağlama konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veritabanı şema değişikliklerini yapma konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Veritabanı sisteminin mekânsal (spatial) eklentisinin kullanımı ve coğrafi verilerin veritabanına aktarılması konusunda konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) PostgreSQL veritabanı sistemi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
k) Veritabanını SQL (Structred Query Language), DDL (Data Definition Language) ve DML (Data Manipulation Language) ile yönetebilmek; bu amaçla en az bir tane veritabanı yönetimi masaüstü yazılımı (DBeaver, DataGrip, SQL Manager®, Navicat, Pgadmin vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Proje paydaşlarına, firma temsilcilerine ya da üst yönetim için raporlar, elektronik tablolar ve sunumlar hazırlayabilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Linux sistemlerin üzerinde veritabanı kurulumu, izlenmesi ve shell script yazımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
n) Açık kaynak tabanlı veritabanları kullanımı yanında Oracle, SQL Server konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle ilişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) En az 5000 (beşbin) aktif kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java SpringBoot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgili ve deneyim sahibi olmak.
e) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) ve REST mikroservisler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Docker, Kubernetes, ElasticSearch, Bootstrap, WebSocket, Jenkins, Maven, webpack konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak.
h) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) Çevik (agile) yazılım geliştirme metedolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

c) Başvuru tarihi itibariyle ilişkisel veritabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli bir programlama dili ile yazılım geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Tercih Sebepleri

a) En az 5000 (beşbin) aktif kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java SpringBoot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) PHP ile en az 1 (bir) yıl yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) HTML, XHTML, CSS teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
i) CodeIgniter veya Laravel platformlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak.
k) Çevik (agile) yazılım geliştirme metodolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

Başvuru Şekli ve Tarihi

a) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18/04/2022 (10:00) – 27/04/2022 (17:00) tarihleri arasında yapacaklardır.
b) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.
e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sözleşme İmzalanması ve Ücreti

a) Başarı listesinde bulunan asil adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.

d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

e) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (01/01/2022-30/06/2022 tarihleri arasında belirlenen brüt ücret 11.221,37 TL’dir.) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık tavan ücretin altında ücret belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin