AFAD 70 sözleşmeli personel alımı yapacak

0
66
AFAD 70 sözleşmeli personel
AFAD 70 sözleşmeli personel

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere AFAD 70 sözleşmeli personel alımı yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

AFAD 70 sözleşmeli personel alımı yapacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Tablo-1’de pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 70 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. Pozisyon: Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı)
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olduğu Bölüm: Acil Yardım ve Afet Yönetimi
KPSS Puan Türü: KPSSP3
KPSS Taban Puanı: 60 Puan
Pozisyon Sayısı: 18

2. Pozisyon: Büro Personeli (Diğer Lisans Programları)
Öğrenim Durumu: Lisans
Mezun Olduğu Bölüm: Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat
KPSS Puan Türü: KPSSP3
KPSS Taban Puanı: 60 Puan
Pozisyon Sayısı: 4

3. Pozisyon: Destek Personeli (Şoför)
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
Mezun Olduğu Bölüm: Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP94
KPSS Taban Puanı: 60 Puan
Pozisyon Sayısı: 4
Özel Şart: En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

4. Pozisyon: Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
Mezun Olduğu Bölüm: Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
KPSS Puan Türü: KPSSP94
KPSS Taban Puanı: 60 Puan
Pozisyon Sayısı: 25

5. Pozisyon: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Öğrenim Durumu: Önlisans
Mezun Olduğu Bölüm: Özel Güvenlik ve Koruma
KPSS Puan Türü: KPSSP93
KPSS Taban Puanı: 60 Puan
Pozisyon Sayısı: 19
Özel Şart: Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Sözleşmeli Personele Ödenecek Aylık Brüt Sözleşme Ücreti

Büro Personeli
a) 5 yıldan az olanlar 7.494,79;
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 7.817,39;
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 8.125,34;
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 8.444,92;
e) 20 yıldan fazla olanlar 8.805,21.
Destek Personeli
a) 5 yıldan az olanlar 7.028,76;
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 7.136,15;
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 7.242,85;
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 7.351,46,
e) 20 yıldan fazla olanlar 7.458,83.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) 5 yıldan az olanlar 8.392,64;
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 8.450,93;
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 8.565,42;
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 8.679,87;
e) 20 yıldan fazla olanlar 8.906,65.
NOT: Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1. Genel Şartlar
2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
2.1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.1.4. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.1.5. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
2.1.6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.7. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
2.1.8. Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.
2.1.9. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
2.1.10. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

2.2. Özel Şartlar

2.2.1. Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı)
a) Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.2. Büro Personeli (Diğer Lisans Programları)
a) Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.3. Destek Personeli (Şoför)
a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
d) Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
2.2.4. Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

3.1. Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2023 saat 10:00 – 8 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.5. Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.6. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartının her iki yüzünü sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.9. Adayların sınav modülünde görevlerini yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
3.10. Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.11. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.12. Adayların e-Devlet üzerinden alınan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.14. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.15. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.16. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin