Adalet Bakanlığı 160 Kişi Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı

0
332

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Adalet Bakanlığı 160 Kişi Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım Detayları hakkında bilgiler vereceğiz.

Adalet Bakanlığı 160 Kişi Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım Detayları

Adalet Bakanlığı 160 kişi Ceza İnfaz Kurumu Katibi alacağını yayınladı. Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir. Sınava başvuracak adayların en az ortaöğretim mezunu ve 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olması şartı vardır.

Adaylar yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte en son başvuru günü mesai bitene kadar sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir nedenden dolayı askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.

Adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yine Adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo yolu ile yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12 Şubat 2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığının resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ceza İnfaz Kurumu katip alımı kontenjanları için https://cte.adalet.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı Gerekli Şartlar

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı Özel Şartlar

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek gerekir. Ayrıca son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin