93. Dönem ÖGG Sınav Soruları ve Cevapları – Online Çöz

93. Dönem ÖGG Sınav Soruları ve Cevapları – Online Çöz
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın üstünü elle arama talebini reddetmiş, ancak Tufan “Yetkim dahilinde” diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın
ihlalidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşı ile birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması gereken işlemlerdendir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup, henüz bir işyerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Özel güvenlik şirketleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç, alarm izleme merkezi, eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İçerisinde ne olduğu bilinmeyen, sahibi belli olmayan, bulunduğu yere ait olmayan eşya şüpheli paket olarak değerlendirilir. Özel güvenlik görevlisinin şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. Görevi süresince oturulabilir
II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır
III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder
IV. Suç unsurları tespit edildiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır
V. Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?
31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda değildir?
34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir
II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler
III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler
IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar
V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir
Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?
37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?
38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz?
39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG Kemal ve Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

I. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır
II. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır
III. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır
IV. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır
Yukarıdakilerden hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Üniversitede görevli ÖGG Burak ve Selim, devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum ÖGG’lerin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?
43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir?
44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir?
45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?
47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için hangi sistem kullanılmalıdır?
48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir?

Yetişkinler - Çocuklar - Bebekler
49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz?
50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
51. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
52. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?
53. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
54. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?
55. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?
56. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?
57. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
İlk yardım nedir?
58. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Acil tedavi nedir?
59. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Şok nedir?
60. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabii (doğal) narkotik bir maddedir?
61. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
62. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

63. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir?
64. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir?
65. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
66. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
67. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir?
68. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Önemli kişiyi (VIP) her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetine ………..….. koruma denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
69. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur?
70. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar?
71. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur?
72. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir?
73. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir?

74. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kapalı bir alanda Lpg ve Doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
75. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir?
76. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?
77. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
78. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
79. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?

80. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler?
81. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?
82. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir?
83. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?
84. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?
85. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?
86. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?
87. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?
88. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır?
89. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
90. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?
91. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Ben dilinin özelliklerinden biri değildir?
92. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?
93. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?
94. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir?
95. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
96. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez?
97. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur?

98. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Kişilerarası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir?
99. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
100. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?

101. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Yerine getiren yayın görevi nedir?
102. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?
103. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
104. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
105. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?
106. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
107. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?
108. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
109. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
110. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
111. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
112. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?
113. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
114. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
115. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta......…….denir?
116. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
117. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Namlunun yiv ve set aralarını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir?
118. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
119. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?
120. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?
121. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir?
122. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Tabanca ve makinalı tabancalarda tetiğinin çekildiği durumda, iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

123. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Tabancada kabza ne işe yarar?
124. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir ÖGG için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
125. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?

 

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.