91. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları

91. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama
yetkilerinden değildir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

4857 sayılı İş Kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.
II. İyi iletişim kurabilmelidir.
III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.
IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.
Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?

51. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?

52. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “Dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?

53. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?

54. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

55. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Hangi durumda turnike uygulanabilir?

56. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır?

57. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

58. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

59. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

60. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

61. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

62. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?

63. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

64. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?

65. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir?

66. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

67. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?

68. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?

69. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?

70. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?

71. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir?

72. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır?

73. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda, özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez?

74. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

75. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?

76. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?

77. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?

78. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?

79. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?

80. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

81. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?

82. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?

83. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir …...… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz.

84. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?

85. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?

86. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir?

87. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?

88. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?

89. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir?

90. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir?

91. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?

92. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?

93. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?

94. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

95. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz?

96. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?

97. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

98. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?

99. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini yapması yanlıştır?

100. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

101. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?

102. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

103. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

104. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

105. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?

106. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?

107. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

108. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?

109. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

110. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?

111. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

112. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

113. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?

114. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

115. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?

116. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Çap nedir?

117. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

118. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?

119. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?

120. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?

121. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?

122. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?

123. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

124. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?

125. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.