4 Belediye 116 İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

0
428

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere 4 Belediye En Az Ortaöğretim Mezunu 116 İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

4 Belediye En Az Ortaöğretim Mezunu 116 İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Edirne, Şişli, Safranbolu ve Üsküdar Belediyeleri 26 Nisan 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında bünyesinde itfaiye eri ve zabıta memuru alımı gerçekleştirecektir.

Edirne Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Kadın-Erkek 13 İtfaiye Eri Alımı

Edirne Belediyesi 12 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 13 itfaiye eri alımı gerçekleştirecektir.

26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan şartlarını taşıyor olmak,

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSS, Ön Lisans 2020 KPSS ve Ortaöğretim 2020 KPSS puan sınavlarından en az 60 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar gereğince erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda ise en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla kısım ile kilo arasında (+-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
 • Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Gerekli Evraklar

 • Başvuru Formu (https://www.edirne.bel.tr  adresindeki başvuru formu doldurulacaktır)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair belge,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 2 Adet biyometrik fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

Şişli Belediyesi KPSS En Az 70 Puanla 50 Zabıta Memuru Alımı

Şişli Belediyesi 12 Mart 2021 tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı gerçekleştirecektir.

Başvurular 19 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 7 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 3438l Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne evrakların teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer yollar ile gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Eksik bilgi veya belgelerle başvuru yapan adayların başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan şartlarını taşıyor olmak,

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda ise en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla kısım ile kilo arasında (+-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,

Gerekli Evraklar

 • Başvuru Formu (https://www.sisli.bel.tr adresindeki başvuru formu doldurulacaktır)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurum tarafından onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair belge,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 3 Adet fotoğraf ( 1 tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)

Safranbolu Belediyesi KPSS En Az 60 Puanla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı

Safranbolu Belediyesi 24 Mart 2021 Çarşamba tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 8 kişi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı yapılacaktır.

Adaylar başvuru evraklarıyla beraber 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta veya e-posta yolu ile gerçekleştirilecek olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.
 • İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Başvuru Sırasında Gerekli Evraklar

 • Belediyenin resmi internet sitesi olan (https://www.safranbolu.bel.tr) adresinden başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya belediye tarafından onaylı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair belge,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)
 • Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

Üsküdar Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu 45 Zabıta Alımı

Üsküdar Belediyesi 15 Mart 2021 Pazartesi tarihli resmi gazete de personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere 45 Zabıta Memuru alımı yapılacaktır.

Başvurular 26 Nisan 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Üsküdar İstihdam Merkezine (ÜSİM) teslim edilecektir. Başvurular şahsen gerçekleştirilecek olup posta veya diğer şekilde gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru Genel ve Özel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan şartlarını taşıyor olmak,
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda ise en az 1,60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla kısım ile kilo arasında (+-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru için Gerekli Evraklar

 • Başvuru Formu (www.uskudar.bel.tr adresinden temin edilecektir)
 • 3 adet fotoğraf (1 tanesi forma yapıştırılacaktır)
 • Görevini devamlı yapmaya engel olmadığına dair belge,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmış fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (E-devlet çıktısı olabilir)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin