29. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru ücreti

0
454
Lise Mezunu Polis Alımı: Nasıl Polis Olunur?
29. Dönem POMEM ön sağlık

Polis Adayları, bu yazımızda sizlere 29. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru ücreti hakkında bilgiler vereceğiz.

29. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru ücreti

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI:  ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR. 

29. Dönem POMEM Giriş Sınavına;

 • Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,
 • Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
 • Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
 • Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
 • Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

29. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir?

 • T.C. vatandaşı
 • Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışmdaki yükseköğreıim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS”de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00). önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin S’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanm en az% 80’ini almış olmak. (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarmdan lisans mezunları için 2021 veya 2022 yıllan içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans pua111 P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
 • Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde. düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şanıyla. sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşmdan gün almanıış olmak (Ol Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • C: Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm·den kısa boylu olmamak. BMi (beden kitle endeksi). 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
 • Sağlık durumu yönünden. Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile. adaym kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçlan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma mahküm
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasmın geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zi irtikap, rüşvet, hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma. hileli iflas. ihaleye fesat karıştırnıa, edimin ifasma fesat karıştırma. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Adaym kendisinin ve evli ise eşinin; birleşme yeri. randevuevi. tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak. genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri. kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle. hakkında herhangi bir adlı veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
 • Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya iyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmam
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olnıak.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin