2023/1. Dönem sözleşmeli er sınav aşamaları nelerdir?

0
505
sözleşmeli er sınav aşamaları
sözleşmeli er sınav aşamaları

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere 2023/1. Dönem sözleşmeli er sınav aşamaları nelerdir? hakkında bilgiler vereceğiz.

2023/1. Dönem sözleşmeli er sınav aşamaları nelerdir?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Fiziki Değerlendirme:

Adayın Ek-3’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

(3) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.
(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 1.500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları Ek-4’tedir.
(c) Adaylar, mekik ve şınav testlerinden en az 1 puan, sınav merkezinin fiziki ve iklim şartlarına göre belirlenecek olan 1500 m koşudan en az 1 puan, 400 metre düz koşudan en az 5 puan veya 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya
katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.
(ç) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere aynı gün içerisinde itiraz sınavına girme hakları vardır.
(d) Adayların FYT puanı, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu
itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.
(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Örneği Ek-6’dadır).
(g) FYT’ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli personel tarafından, FYT’ye başlamadan önce, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” imzalatılacaktır.
(ğ) Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

(4) Mülakat :

(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, mülakatta adaylar;
(I) Genel Görünüş,
(II) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,
(III) Özgüveni,
(IV) Öz Geçmişi,
(V) Kişiliği,
(VI) Psikolojik Yapısı,
(VII) Kendini İfade Edebilme Yeteneği,
(VIII) Beden Dilini Kullanma Becerisi,
(IX) Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Açıklık,
(X) Askerlik Mesleğine Uygunluğu ve İstekli Olması, kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. 70’in altında puan alanların adaylığı sonlandırılacaktır.
(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin