Uzman Erbaş Adaylarına Uygulanacak Fiziki Yeterlilik Testi!

0
1249
Uzman erbaş alımında sınav aşamaları
Uzman erbaş alımında sınav aşamaları

Adaylar, bu yazımızda sizlere 2022 Yılı Uzman Erbaş Adaylarına Uygulanacak Fiziki Yeterlilik Testi Detayları hakkında bilgiler vereceğiz.

2022 Yılı Uzman Erbaş Adaylarına Uygulanacak Fiziki Yeterlilik Testi Detayları

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (spor testi);

(a) Uzman erbaş adaylarının fiziki yeterlilik testi Tablo-4’te belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlilik testinde herhangi bir branştan barajı geçemeyen adaylar elenerek mülakat ve uygulama sınavına alınmazlar.
(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.
(c) Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli durum bildirir hekim raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),
(ç) Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

Uygulama Sınavı;

Mesleki nitelikli (lojistik alt branşında) başvuran ilköğretim (ortaokul), ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların değerlendirilmesi 50 (elli) puan üzerinden olacak şekilde bir uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Başarı sıralaması yapılırken uygulama
sınav notu kullanılır. Adayın başarılı olabilmesi için uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puan ve üzerinde puan alması zorunludur. Uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puandan daha düşük puan alan adaylar seçme sınavlarına alınmazlar.

Mülakat Sınavı;

(a) Yazılı, ön sağlık muayene, FYT (spor) ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.
(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav, mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, sorucevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 (on beş) puan üzerinden değerlendirilir, mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.

Başarı Sırasının Belirlenmesi İşlemleri;

(a) Uygulama sınavı yapılmayacak olan (jandarma, sıhhiye, MEBS, havacılık, at bakıcısı, bot serdümeni) branşlara yönelik başvuru yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların değerlendirilmesi KPSS puanının %50’si+FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır.
(b) Uygulama sınavı yapılacak olan mesleki nitelikli (lojistik alt branşları, bando) branşlara yönelik başvuru yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların değerlendirilmesi Uygulama sınav notu+ FYT+Mülakat Notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır. Adayların başvuru esnasında başvuru sistemine giriş yaptıkları KPSS notları, seçme sınavlarına çağırılma sıralamasında kullanılacak olup, başarı sıralamasının yapılmasında kullanılmayacaktır.
(c) Uygulama sınavı yapılacak olan mesleki nitelikli (lojistik alt branşları) ilköğretim (ortaokul) mezunu adayların değerlendirilmesi ise Uygulama sınav notu+ FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır.
(ç) Başarı notu 55 (elli beş) ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır ve yüksek puan alandan başlamak suretiyle, kontenjan içine girenler tespit edilir.
(d) Sınavlar sonucunda başarı notu doğrultusunda asıl, yedek ve kontenjana giremeyenler olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
(e) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarına ayrılan kontenjandan başvuran adayların, asıl ve yedek sıralaması diğer adaylardan ayrı olarak yapılır.
(f) Başarı notlarının aynı olması durumunda;
(1) Mesleki nitelik ve özel ihtisas gerektiren lojistik alt branşı haricindeki alt branşlar için sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, bunların eşitliği halinde, FYT puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde mülakat puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
(2) Lojistik alt branşı için sırasıyla; uygulama sınav puanı yüksek olana, mülakat puanı yüksek olana, FYT puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilir.
b. Belge inceleme, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi (spor testi), uygulama sınavı ve mülakat sınavı aşamalarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sağlık raporu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanacaktır.
c. Sınav sonuçlarına yönelik posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, sınav sonuçları ile ilgili https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numarasının değiştirilmemesi önem arz etmektedir. Bu hususta dilekçe ile sonradan yapılan müracaatlara işlem yapılmayacaktır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin