2021 Sözleşmeli Subay Temininde Sağlık Raporu Değişikligi

0
414
2021 Dış Kaynaktan Sözleşmeli Subay Temininde Sağlık Raporu Hususunda Yapılan Değişiklik

Adaylar , bu yazımızda sizlere 2021 Dış Kaynaktan Sözleşmeli Subay Temininde Sağlık Raporu Hususunda Yapılan Değişiklik hakkında bilgiler vereceğiz.

2021 Dış Kaynaktan Sözleşmeli Subay Temininde Sağlık Raporu Hususunda Yapılan Değişiklik

a) Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden  Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Aday Adayı Temini Başvuru Kılavuzu.

 b) Türk Silahlı Kuvvetlerine Kuvvet Komutanlıklarında/Millî Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek Üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu.

c) Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu.

ç) Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği.

1. 2021 yılı dış kaynaktan sözleşmeli/muvazzaf subay temini faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar ilgi (a, b ve c) kılavuzlar ile başvuruda bulunmak isteyen adaylara ilan edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu temin faaliyetleri için seçim aşaması sınavlarının sırası ile;
a. Genel Kültür Sınavı (Sözleşmeli Tabip ile Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni ve Diş Tabibi Subay Adayları için)
b. Kayıt Kabul,
c. Fiziki Değerlendirme,
ç. Kişilik Değerlendirme Testi,
d. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)
e. Mülakat (Millî Savunma Bakanlığınca belirlenerek bilahare ilan edilecek tarihlerde),
f. Sağlık Muayenesi,
g. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasından oluşacağı belirtilmiştir.
2. Ancak  mevcut  durumda,  seçim  aşaması  faaliyetlerinin  yukarıda  belirtilen  sıra  ile uygulanması halinde önemli ölçüde zaman kaybının yaşanacağı, temin sürecinin arzu edilen sürede tamamlanamaması durumuyla karşı karşıya kalınabileceği, bu durumda seçim aşamalarından başarılı olarak kontenjana giren ve kayıt hakkı kazanarak kuvvet komutanlıklarınca planlanacak askeri eğitimlere katılacak adaylar ile eğitimleri planlayarak uygulayacak ihtiyaç sahibi kurumların, işlemlerin zamanında tamamlanamaması nedeniyle mağduriyet yaşayabilecekleri değerlendirilmiştir.
3. Bu  nedenle;  zamandan  tasarruf  sağlanarak,  olası  aday  ve  kurum  mağduriyetlerinin önlenebilmesi maksadıyla;
a. İlgi (a, b ve c) Başvuru Kılavuzlarının, “Adayların Dikkatine” başlıklı başlangıç bölümünün 3’üncü maddelerinin “Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir”,
b. İlgi (ç) Yönetmeliğin 14’üncü madde (2)’nci fıkrasının “Sağlık Kurulu Raporları, sınavlarda başarılı olan adaylardan istenir. Ancak, Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde adaylardan daha önce de sağlık kurulu raporu istenebilir” hükümlerine istinaden;
(1) Adayların sağlık muayenesine sevkleri mülakat aşamasından sonra değil, fiziki yeterlilik testi (FYT) aşamasından sonra yapılacak,
(2) Bu kapsamda, fiziki yeterlilik testi (FYT) aşamasında (Beden Eğitimi Öğretmeni subay adaylarının FYT kapsamında icra edilecek ilave branş ve yüzme testleri dahil) başarılı olan tüm adaylar sağlık kurulu  raporu almak üzere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecek,
(3) Sağlık kurulu raporları, her bir temin faaliyeti için ayrı olmak üzere, ilgili temin faaliyeti kapsamında hastaneye sevk edilen son adayın sevk tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılacak,
(4) Sevk edildiği muharip/yardımcı sınıfa göre “muvazzaf subay olur” kararlı, olumlu ve geçerli sağlık kurulu raporu Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşmayan, geç ulaşan veya aday tarafından süresi içerisinde ibraz edilmeyen sağlık kurulu raporlarına işlem yapılmayacak ve bu durumda bulunan adayların adaylıkları sonlandırılarak temin sürecinin kalan aşamalarına devam ettirilmeyecek,
(5) Olumlu ve geçerli sağlık kurulu raporu zamanında ulaşan veya ibraz edilen adaylara, mülakat aşaması için yayımlanacak emri müteakip mülakat aşamasına katılmaları yönünde çağrı yapılacak,
(6) Sağlık raporu almak üzere sağlık kuruluşuna sevk edilmiş olması adayın tüm seçim aşamalarından başarılı olduğu anlamına gelmeyecek, seçim aşamalarından başarılı kabul edilebilmek için olumlu ve geçerli sağlık kurulu raporunun süresi içinde Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşması/ulaştırılması, mülakat aşaması için kendisine çağrı yapılması, mülakattan başarılı olması, güvenlik soruşturması ve arşiv aşamasının olumlu sonuçlanması ve ilan edilmiş kontenjanlara girerek ‘kayıt hakkı kazandığının’ kendisine ilan edilmesi gerekecektir.
4. Dış kaynaktan sözleşmeli/muvazzaf subay teminine ilişkin diğer hususlar ilgi (a, b ve c) kılavuzlarda belirtilen esaslara uygun olarak icra edilecektir.

DIŞ KAYNAKTAN SÖZLEŞMELİ/MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİN FAALİYETLERİNE BAŞVURAN ADAYLARA DUYURULUR.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin