103.Dönem Özel Güvenlik Sınavı Hazırlık Denemesi – 3

0
793
ÖGG temel eğitimine başlanmadan
ÖGG temel eğitimine başlanmadan

#1. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülmektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı özel güvenlik alanında faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim kurumlarını hangi bakanlığımız adına denetlemektedir?

#3. Geçici ve acil durumlarda verilen özel güvenlik izninde; güvenliğin sağlanması için ilgili özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde, ilave tedbirlerin alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkili aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve hedeflerinden biri değildir?

#5. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilmez?
#6. Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir?

#7. Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir?

#8. Vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, sanayi odası başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet müdürlüğü temsilcisinin olumlu, il jandarma komutanlığı ve ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin olumsuz oy kullanması durumunda karar nasıl alınır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisinin kontrol noktasında bulunmasına gerek yoktur?
#11. “Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir.” Şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

#12. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?

#13. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma hayatında gece, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

#14. Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner, fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka yönlendirilmesi ve izdihamı engellemek için fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini yönetmekle görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Caner’in bu görevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#15. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun özel güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?
#16. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değillerdir?

#17. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

#18. Üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Ali için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir? A) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri

#20. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin izniyle kurum veya kuruluşun kendi bünyesinde kurulan oluşuma ne ad verilir?
#21. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

#22. Takım elbiseden oluşan üniforma ile görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, geçici özel güvenlik izni alınan konser alanına girenlerin el detektörü ile üstlerini aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#23. Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, aşağıda belirtilen durumlardan hangisini yapması durumunda görev alanı ile ilgili ihlalde bulunmuş olur?

#24. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı’dır.” Başkenti Ankara’dır.” Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak düzenlenen bu hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?

#25. Ceza Muhakemesi Kanununun 90. Maddesinin a) fıkrasında düzenlenen “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama yetkisine sahiptir?
Bitir

Sonuç

Tebrikler. Başarılı bir şekilde ÖGG olmaya hak kazandınız

Maalesef. Biraz daha deneme çözmen gerekiyor

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin