100. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 7

100. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 7
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Acil durum önlemleri hangi haller için uygulanır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

“Kokain”in hammaddesi olan koka bitkisi dünyada en çok hangi bölgede yetişir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanunu’na göre haftada ortalama en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

4857 sayılı İş Kanuna göre “Yeni İş Arama İzni” ile ilgili hangisi yanlıştır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki durumlardan hangisinde parmak izi alınmaz?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İl merkezinde önleme araması kararı vermeye asıl yetkili merci ile gecikmesinde sakınca bulunan halde vermeye yetkili merci hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Acil bir toplantı amacıyla görevlendirilen bir özel güvenlik şirketi yapacağı koruma ve güvenlik hizmetini ne kadar süre içerisinde hangi merciye bildirir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İki kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin tasnifi nasıldır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türkiye’de modern özel güvenlik hizmetleri ilk kez hangi kanunla kurulmuştur?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı yasa kapsamında değildir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende Koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.