100. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 33

100. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 33
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“İletişimin ..... bilmek, başarılı iletişimin .....şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ................... genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

.......................düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ..................... dönüşür. Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?


I-Metal dedektörü


II-Kartlı geçiş sistemi


III-X-ray cihazı

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İç kanamalarda hangi uygulama yanlıştır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevliler arasında yer almaz?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.