100. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 22

100. Dönem Özel Güvenlik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 22
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi görev başındayken hırsızlık yapan birini yakalarsa aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapması gerekir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Adli makamların çıkarttığı yakalama kararı kişilerin hangi hakkını kısıtlamaktadır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.


Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.


Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Olayla ilgili rapor tanziminde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi önemli değildir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ........... denir. Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra Ömer cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Zor kullanma yetki aşamalarına ilişkin hangi sıralama doğrudur?

31. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Zor kullanırken aşağıdaki unsurlardan hangileri birlikte aranmalıdır?

32. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasının amacı değildir?

33. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Özel güvenlik görevlisi Mustafa görev alanı içerisinde bir toplumsal olayla karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayda karşılaşabilecek kişi tipleri arasında yer almaz?

34. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?

35. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İletişimin ..... bilmek, başarılı iletişimin .....şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

36. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da grupla ne ad verilir?

37. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ................... genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?

38. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Korunan kişinin yakın çevresinde, ikametinde, iş yerinde ve bulunduğu her ortamda korunmasını sağlamak için çevresinde bir takım güvenlik halkaları oluşturularak yapılan koruma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

39. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek esaslardan değildir?

40. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin kozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan; teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?

41. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

42. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

43. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Gece nöbetten çıkarak evine gelen Ali, eve girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaşmış ve güvenlik görevlisi olan ev arkadaşını salonda baygın ve yerde yatar halde görmesi üzerine aldığı tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir.


1- Yoğun kokudan dolayı tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmaktadır.


2- Doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmıştır.


3 -112’yi aramıştır.


Buna göre Ali’nin evindeki sorun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

44. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır.


Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

45. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

46. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?

47. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Solunum durması tespit edilen bir kişide kaç dakika içinde suni solunuma başlanmalıdır?

48. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?

49. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

50. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda tanımlanan adli kolluk gücüdür?

Özel Güvenlik Sınav Soruları İçin Aşağıdaki Icon’a Tıklayarak En Kapsamlı Mobil Uygulamamızı İndirebilirsiniz!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.